Đang chuẩn bị đi ngủ

Có bạn nào có tình trạng giống Shalom hông. Chuyện là vậy nè hôm qua Shalom đang chuẩn bị đi ngủ…. Bỗng

……… Vấp chân vào nệm

……. Đập đầu vào gối

……. Rồi lại bị cái chăn đè lên

…… Ngất sáng nay mới tỉnh

….. Ai giống Shalom giơ tay lên nào hahaha